Điều khoản sử dụng

BookingLocal chào mừng bạn (“Khách hàng” hoặc “bạn”) ghé thăm trang web của chúng tôi (“Trang Web”). Cụm từ "BookingLocal" hoặc "chúng tôi" ở đây được nói đến Công ty TNHH BookingLocal và cụm từ "Các công ty BookingLocal" nói chung đến BookingLocal và các đối tác của BookingLocal, bao gồm nhưng không cần thiết giới hạn đến Công ty TNHH Dịch vụ BookingLocal. (Thái Lan), Công ty TNHH Quốc tế BookingLocal (Singapore và các chi nhánh địa phương), Công ty Điều hành du lịch quốc tế BookingLocal. Công ty quốc tế BookingLocal (Malaysia) Công ty TNHH quốc tế BookingLocal (Hong Kong), Công ty quốc tế BookingLocal Hungary, Công ty quốc tế BookingLocal Nhật Bản, Công ty quốc tế BookingLocal USA, Công ty TNHH quốc tế BookingLocal Trung Quốc,... Các tài liệu tham khảo cho trang web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động, bất kể được kết nối bằng điện thoại, máy tính bảng hay các thiết bị khác. Điều khoản Sử dụng – theo định nghĩa dưới đây – áp dụng đối với các dịch vụ của chúng tôi, được trực tiếp hoặc gián tiếp sẵn sàng cung cấp cho bạn thông qua bất kỳ phương tiện nào, bao gồm việc đặt phòng trực tuyến, yêu cầu dịch vụ khách hàng hoặc các yêu cầu khác. Bằng việc truy cập, xem và sử dụng Trang Web và/hoặc bằng việc đặt phòng qua BookingLocal, bạn xác nhận và đồng ý là đã đọc, hiểu và chấp thuận các Điều khoản Sử dụng. Các chính sách và hướng dẫn khác của chúng tôi, mà bạn có thể tìm thấy trên khắp Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách Bảo mậtChính sách Mua hàng an toànBookingLocal đảm bảo giáBảo đảm Đặt phòngChính sách Hủy PhòngChính sách Hoàn tiềnCác Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Điểm thưởng BookingLocalĐiều kiện và điều khoản Thẻ Quà Tặng BookingLocal,Các nguyên tắc về đánh giá khách sạn,Các thắc mắc thường gặp, v.v. (gọi chung là các “Chính sách”), cần được đọc cùng với các điều khoản và điều kiện này và là một phần không tách rời của các điều khoản và điều kiện này và được đưa vào tài liệu này bằng dẫn chiếu. Các điều khoản và điều kiện đưa ra dưới đây và các Chính sách được gọi chung là “Điều khoản Sử dụng”. Nếu bạn không chấp thuận Điều khoản Sử dụng, xin vui lòng ngừng việc sử dụng Trang Web ngay lập tức. Điều khoản Sử dụng – kể cả khi được sửa đổi tại từng thời điểm – cấu thành toàn bộ thỏa thuận, đồng thời hủy bỏ và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận không chính thức nào khác (bằng lời nói hoặc bằng văn bản), giữa bạn và Các công ty BookingLocal đối với các vấn đề nội dung của các thỏa thuận đó trừ khi có quy định khác rõ ràng.

1. Phạm vi Dịch vụ của chúng tôi

A. Chỗ ở

Qua Trang Web, BookingLocal cung cấp một cơ sở hệ thống trực tuyến qua đó bạn có thể xem các loại hình khác nhau về chỗ lưu trú và chỗ ở tạm thời, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở khách sạn, nhà trọ, căn hộ dịch vụ, phòng trọ (B&B), phòng cho thuê, nhà ngoại ô (cottage), ryokan (phòng truyền thống của Nhật),v.v… (gọi chung là các “Khách sạn”) và thực hiện việc đặt phòng với các Khách sạn đó. Bằng việc thực hiện đặt phòng qua Trang Web, bạn đưa ra một đề nghị đặt phòng theo giá niêm yết đối với việc đặt phòng đó và các điều khoản và điều kiện khác quy định trên Trang Web, mức giá và các điều khoản và điều kiện đó sẽ trở thành một hợp đồng ràng buộc khi được BookingLocal chấp nhận, nói cách khác điều đó có nghĩa là việc đặt phòng đã được Khách sạn xác nhận. Chúng tôi sẽ thông báo việc chấp nhận đối với đặt phòng Khách sạn của bạn qua một xác nhận bằng thư điện tử (cùng với một voucher đã thanh toán trước tiền Khách sạn). Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đặt phòng theo quy định dưới đây.

Khi thực hiện dịch vụ của chúng tôi, các thông tin do chúng tôi đưa ra về các Khách sạn được dựa trên các thông tin do các nhà cung cấp gửi cho chúng tôi (bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở các Khách sạn, các đại diện của Khách sạn, nhà phân phối, các công ty quản lý điểm du lịch (DMC), các cán bộ quản lý kênh phân phối, các đối tác, v.v…). Do vậy, các Khách sạn hoặc các đại diện của các Khách sạn được cấp quyền truy cập vào một mạng nội bộ mở rộng hoặc một giải pháp kết nối khác thông qua đó các Khách sạn hoặc các đại diện của các Khách sạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cập nhật các mức giá, tình trạng còn phòng, mô tả, hình ảnh, điều kiện đặt phòng, chính sách khách sạn và các thông tin khác được hiển thị trên Trang Web. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý về mặt thương mại trong việc thực hiện các dịch vụ của chúng tôi tuy nhiên chúng tôi sẽ không kiểm tra để biết rằng, và không thể bảo đảm được rằng, mọi thông tin là chính xác, đầy đủ, đúng đắn hoặc cập nhật, hoặc chúng tôi cũng không phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ mọi sai sót (kể cả các sai sót hiển nhiên và sai sót về in ấn), việc ngắt tín hiệu (cho dù là do việc mất điện, sửa chữa, nâng cấp hoặc bảo trì Trang Web (một cách tạm thời và/hoặc từng phần) hoặc các nguyên nhân khác), thông tin không chính xác, sai lệch hoặc không trung thực hoặc việc không cung cấp thông tin. Mỗi Khách sạn chịu trách nhiệm tại mọi thời điểm về tính chính xác, tính đầy đủ và tính đúng đắn của các thông tin Khách sạn được hiển thị trên Trang Web. Các thay đổi về điều kiện hoặc tình hình thị trường có thể xuất hiện trên thông báo vắn tắt mà điều đó có thể sẽ khiến cho các thông tin hiển thị trên Trang Web trở thành không chính xác hoặc lỗi thời. Trường hợp có vấn đề xảy ra, Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để hỗ trợ bạn và sẽ được coi như là một đầu mối liên hệ với Khách sạn. Xin lưu ý rằng BookingLocal là một trong những kênh phân phối Khách Sạn dùng để bán số phòng trống. Khi kết quả tìm kiếm chỉ ra rằng một Khách Sạn cụ thể không còn phòng trống, có nghĩa là loại phòng đó không thể đặt thông qua BookingLocal.

Trang Web không phải là và không nên được coi là một sự giới thiệu hoặc xác nhận về (chất lượng, mức độ dịch vụ hoặc mức độ đánh giá dịch vụ của) bất kỳ Khách sạn nào niêm yết trên Trang Web. Chúng tôi qua đây từ chối một cách rõ ràng việc đưa ra bất cứ tuyên bố, bảo đảm hay cam kết nào liên quan tới chất lượng, tình trạng hoặc tính thỏa đáng của bất kỳ Khách sạn nào niêm yết trên Trang Web. Các Khách sạn có thể được xếp hạng trên Trang Web theo các tiêu chuẩn khác nhau (mức xếp hạng theo sao, các đánh giá, v.v…). Mức xếp hạng mặc định dựa trên cơ sở một thuật toán tự động hóa có thể được cập nhật hoặc sửa đổi tại từng thời điểm. Trong một số trường hợp nhất định, BookingLocal cũng có thể cung cấp các lựa chọn Khách sạn theo danh sách được tài trợ, ví dụ như trả tiền cho các vị trí hàng đầu. Danh sách được tài trợ sẽ được đánh dấu hoặc có chú thích rõ ràng.

Chúng tôi bảo lưu quyền không chấp nhận các khách hàng hoặc các đặt phòng (hoặc trong các trường hợp ngoại lệ để hủy các đặt phòng đã được xác nhận) theo sự suy xét và quyết định riêng của chúng tôi và vì bất cứ lý do (hợp pháp) nào mà không cần phải chứng minh cho việc từ chối đó. Các lý do đặc trưng cho việc từ chối một khách hàng hoặc đặt phòng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Yêu cầu của Chỗ ở, vi phạm Điều khoản Sử dụng, những sự kiện bất khả kháng, trừng phạt thương mại hoặc kinh tế, cấm vận, hạn chế theo pháp luật, (nghi ngờ) có hành vi gian lận hoặc trộm cắp, bị tình nghi có hoạt động tội phạm, việc đặt phòng có dấu hiệu mờ ám, việc khách hàng cung cấp các thông tin sai lệch hoặc sai sót, các vấn đề về thẻ tín dụng, ứng xử không phù hợp, đe dọa, lăng mạ, bạo lực, từ chối cung cấp thông tin, các cản trở về mặt thực tiễn, vấn đề về giao tiếp, các sai sót hiển nhiên (xem dưới đây), lược sử, có tên trong sổ đen của các chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế (USA, EU, UN, Singapore , …) v.v… Trường hợp việc đặt phòng bị BookingLocal từ chối hoặc hủy bỏ và việc thanh toán đã được thực hiện, thì bạn sẽ nhận được khoản hoàn trả tổng giá trị đặt phòng. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền chặn những người sử dụng (“có tên trong danh sách hạn chế”) truy cập vào Trang Web, một cách vĩnh viễn hoặc tạm thời, theo sự suy xét và quyết định của chúng tôi. Bất kỳ người sử dụng nào có tên trong danh sách hạn chế này đều không thể cố gắng sử dụng Trang Web dưới bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua bất kỳ người sử dụng nào khác. Xem dưới đây để biết về cơ chế phòng ngừa gian lận của chúng tôi.

Trong một số ít trường hợp, chúng tôi có thể cũng sẽ phải hủy bỏ hoặc từ chối hoặc thay đổi việc đặt phòng do các “sai sót hiển nhiên”, không phụ thuộc vào căn nguyên của các sai sót đó. Để làm rõ, một sai sót hiển nhiên là một sự nhầm lẫn trên Trang Web (ví dụ nhầm lẫn về giá, điều kiện, điểm thưởng) mà một người có lý sẽ không coi đó là bình thường. Đặt phòng hoặc điểm thưởng sẽ được điều chỉnh, hoặc, những thứ có liên quan, số tiền đã tính sẽ được hoàn trả mà không tính phí trong trường hợp đó. Việc hủy bỏ hay từ chối đặt phòng vì lý do này là theo sự suy xét và quyết định riêng của BookingLocal.

Xin lưu ý rằng các đặt phòng theo nhóm đáng ngờ cũng có thể bị từ chối vì hầu hết các Khách sạn đều có các thủ tục cụ thể đối với các đặt phòng theo nhóm. Hãy liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các trường hợp như là việc sửa chữa đang trong quá trình thực hiện, các sai sót đặt phòng của Khách sạn, và các yêu cầu đặc biệt của khách có thể ảnh hưởng tới chất lượng của việc lưu trú của bạn. Hãy chắc chắn để cho Khách sạn biết về bất cứ đề nghị hoặc yêu cầu đặc biệt nào của bạn khi làm thủ tục nhận phòng

Tóm tắt về cấp độ xếp hạng theo sao

Các cấp độ xếp hạng theo sao của Khách sạn được đưa ra chỉ để thông tin cho bạn. Các cấp độ xếp hạng theo sao được dựa trên thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nhà cung cấp của chúng tôi, bao gồm cả các Khách sạn. Chúng tôi không tự kiểm tra các cấp độ xếp hạng theo sao. Một cấp độ xếp hạng theo sao chỉ biểu thị mức độ tiện nghi mà bạn có thể kỳ vọng ở một Khách sạn cụ thể, một cấp độ xếp hạng theo sao cao hơn thường biểu thị một mức độ cao hơn của sự tiện nghi và thoải mái. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng kiểm tra mô tả chi tiết trên Trang Web. Xin lưu ý rằng các cấp độ xếp hạng theo sao có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào vị trí, lựa chọn thay thế có sẵn, điều kiện thị trường địa phương, thông lệ hoặc các trường hợp khác. Như vậy, có thể là một cấp độ xếp hạng theo sao tại một quốc gia hoặc thành phố cụ thể không thể được so sánh với cùng một cấp độ xếp hạng theo sao tại một quốc gia hoặc thành phố khác do các lý do như vậy. Các cấp độ xếp hạng theo sao không nhất thiết phản ánh tất cả các tiện nghi hay dịch vụ có thể có sẵn tại Khách sạn, và một số tiện nghi và các tính năng có thể không có sẵn trong mỗi phòng hoặc tại tất cả các cơ sở vật chất với một cấp độ xếp hạng theo sao cụ thể. Nếu có những tiện nghi hoặc các tính năng cụ thể quan trọng đối với bạn, xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi và hỏi về tình trạng còn phòng của các tiện nghi hoặc tính năng đó.

B. Các Dịch vụ phụ trợ khác

BookingLocal cung cấp một cơ sở hệ thống trực tuyến qua đó khách hàng có thể tìm các loại dịch vụ khác nhau, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn cho chuyến bay, thuê xe, ("Các Dịch vụ phụ trợ khác) và đặt các Dịch vụ phụ trợ này. Thông qua trang web BookingLocal cung cấp một hệ thống cho khách hàng có thể tìm và đặt các Dịch vụ phụ trợ này, các Dịch vụ phụ trợ này được cung cấp bởi các công ty hoặc đối tác liên doanh với BookingLocal, và được BookingLocal chọn lựa rất kỹ lưỡng. Ví dụ, các chuyến bay trên trang web BookingLocal được cung cấp bởi KAYAK. Các Đối tác này sẽ được hiển thị rõ ràng trên Trang web khi khách hàng tìm các Dịch vụ phụ trợ và được cung cấp một liên kết để xem các điều kiện và điều khoản của Đối tác về việc sử dụng và/hoặc chính sách bảo mật, sẽ hướng dẫn về mối quan hệ giữa khách hàng và Đối tác khi đặt các Dịch vụ phụ trợ liên quan.

Bằng việc thực hiện đặt dịch vụ thông qua Trang Web đối với các Dịch vụ phụ trợ, khách hàng đưa ra một đề nghị đặt dịch vụ (như đặt chuyến bay hoặc thuê xe) theo giá niêm yết đối với dịch vụ đó trên Trang Web và đông ý các điều khoản và điều kiện khác quy định bởi Đối tác theo thời điểm, sẽ được đính kèm theo hợp đồng khi khách hàng đặt dịch vụ và được chấp nhận bởi Đối tác. Đối tác sẽ thông báo việc chấp nhận đối với đặt Dịch vụ phụ trợ qua một xác nhận bằng thư điện tử email cho khách hàng. Đối tác bảo lưu quyền từ chối đặt dịch vụ theo quy định điều kiện và điều khoản do họ đặt ra.

2. Sử dụng Trang Web

Như đã nói ở trên, những Điều khoản Sử dụng này hình thành nên bản thoả thuận giữa bạn và các công ty BookingLocal. BookingLocal cũng làm việc với các công ty khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Booking.com B.V., để cung cấp các lựa chọn đặt phòng ở các chỗ ở trên toàn thế giới cho khách hàng. Trong vài trường hợp, khách hàng sẽ nhận được xác nhận từ các công ty này. BookingLocal có thể cung cấp các lựa chọn để đặt Dịch vụ phụ trợ (chuyến bay, thuê xe) do hợp tác với các Đối tác được chọn lựa nêu trên.

BookingLocal cấp cho bạn một giấy phép với tính chất giới hạn, hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại cho người khác, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Trang Web chỉ trong phạm vi được cho phép rõ ràng tại Điều khoản Sử dụng. Ngoại trừ giấy phép hạn chế này, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác liên quan đến Trang Web; bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào không được cấp một cách rõ ràng tại tài liệu này đều được bảo lưu. Nội dung và thông tin trên các Trang Web, cũng như phần mềm và cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp các nội dung và thông tin đó, là thuộc quyền sở hữu của BookingLocal hoặc các nhà cung cấp của BookingLocal, bao gồm cả các Chỗ ở và Dịch vụ phụ trợ. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang Web để thực hiện các yêu cầu hoặc đặt phòng thực sự và hợp pháp và qua đây bạn cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ việc đặt phòng hay giữ phòng nào mang tính chất đầu cơ, lừa dối hay gian lận để dự phòng cho nhu cầu. Bạn cam kết rằng các thông tin thanh toán mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện việc đặt phòng là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra bạn cũng cam kết sẽ cung cấp địa chỉ thư điện tử, thông tin chi tiết về bưu chính và/hoặc các hình thức liên lạc khác đúng và chính xác cho BookingLocal và xác nhận rằng BookingLocal có thể sử dụng các thông tin chi tiết đó để liên lạc với bạn trong trường hợp cần thiết. Xin vui lòng tham khảo thêm Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Theo đó, như là một điều kiện của việc sử dụng Trang Web, bạn đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc các nội dung hoặc thông tin của Trang Web vì bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi cá nhân nào (một cách trực tiếp hay gián tiếp) hoặc vì bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp, trái pháp luật hoặc bị cấm theo Điều khoản Sử dụng. Ngoại trừ khi có văn bản cho phép trước của chúng tôi, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị, thực hiện, mô phỏng lại, xuất bản, cấp phép, tạo lập các nội dung phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào có được từ Trang Web. Ngoài ra, bạn đồng ý sẽ không:

·       sử dụng Trang Web hoặc các nội dung của Trang Web vì bất kỳ mục đích thương mại nào không được phép (như tái phân phối hoặc bán lại các đặt phòng không được phép);

·       Thực hiện bất kỳ việc đặt phòng nào mang tính chất đầu cơ, giả dối hoặc gian lận;

·       Truy cập, điều chỉnh hoặc sao chép bất kỳ nội dung hay thông tin nào của Trang Web bằng việc sử dụng bất kỳ thiết bị tự động, phần mềm thu thập dữ liệu, hoặc các phương tiện tự động hóa khác hoặc bất kỳ quy trình bằng tay nào vì bất kỳ mục đích nào khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi;

·       Vi phạm các hạn chế trong bất kỳ danh mục loại trừ các thiết bị tự động nào trên Trang Web hoặc dùng các thủ đoạn để tránh né hoặc lách các biện pháp khác được sử dụng để ngăn ngừa hoặc hạn chế việc truy cập vào Trang Web;

·       Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, theo sự suy xét của chúng tôi, một việc tải dữ liệu lớn không hợp lý hay không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

·       Chỉ dẫn trực tiếp tới bất kỳ phần nào của Trang Web (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các đường dẫn về việc mua) vì bất kỳ mục đích nào khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi;

·       Bán lại, sử dụng, sao chép, điều chỉnh (ví dụ như các phần mềm thu thập dữ liệu), hiển thị, tải về hoặc mô phỏng lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Trang Web vì bất kỳ hoạt động hay mục đích thương mại hoặc cạnh tranh nào;

·       "chắp ghép", "nhân bản" hay lồng ghép theo cách khác bất kỳ phần nào của Trang Web vào bất kỳ trang web nào khác khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi;

·       Đăng tải bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào (theo bất kỳ và tất cả các luật hoặc quy định áp dụng) lên hoặc thông qua Trang Web, hoặc bất kỳ nội dung nào ủng hộ hoạt động bất hợp pháp;

·       Đăng tải, hoặc cung cấp các liên kết tới, bất kỳ nội dung nào có chứa tài liệu mà có thể được coi là có hại, tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, dâm ô, bạo lực, lạm dụng, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, không ngay thẳng, quấy rối, thù oán hoặc khó chịu theo cách khác;

·       Đăng tải hoặc cung cấp các liên kết tới, bất kỳ nội dung nào có chứa tài liệu mang tính chất phỉ báng, vu khống, giả dối hoặc bôi nhọ;

·       Đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, pháp luật điều chỉnh bí mật thương mại, quyền bí mật đời tư, hoặc công khai;

·       Đăng tải bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác;

·       Mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc đưa ra tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức, hoặc chấp nhận một nhận dạng sai nếu mục đích của việc làm như vậy là để lừa dối, đánh lừa, hoặc lừa đảo người khác;

·       Sửa đổi các định dạng, kể cả bằng cách giả mạo các danh mục, để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải;

·       Sử dụng Trang Web bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm ảnh hưởng hoặc gây trở ngại theo cách khách với việc sử dụng Trang Web hoặc thiết bị máy tính của người dùng khác, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng, hoặc thiết bị viễn thông nào;

·       Cố gắng truy cập trái phép vào Trang Web, bất kỳ trang web có liên quan nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính, hoặc các mạng kết nối vào Trang Web, thông qua việc xâm nhập, khai thác mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;

·       Đạt được hoặc cố gắng đạt được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cố ý đăng tải thông qua Trang Web, kể cả việc khai thác hoặc thu thập theo cách khác các thông tin về những người khác như các địa chỉ thư điện tử;

·       Tham gia vào bất kỳ hành vi lừa đảo nào nhằm mục đích thao túng các Trang Kết quả Tìm kiếm (Search Engine Results Page (SERP)) hoặc sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (“SEO”) được coi là chống lại các hướng dẫn công cụ tìm kiếm phổ biến. Các hành vi SEO được coi là phi đạo đức, hoặc "mũ đen" (hay “công cụ tìm kiếm rác”) bao gồm, mặc dù không giới hạn ở việc ngụy trang, gắn thẻ tiêu đề và thẻ dữ liệu, tự động thu thập nội dung, các trang liên kết, bom Google, nhồi nhét từ khoá, văn bản và liên kết ẩn, các trang dẫn dắt và bị che giấu, các nhóm trang web hoặc các trang liên kết, bình luận rác, v..v;

·       làm bất cứ điều gì khác mà có thể gây thiệt hại cho Trang Web, các công ty BookingLocal và nhân viên của họ, danh tiếng của BookingLocal, hoặc sẽ có tác động tiêu cực khác; hoặc

·       hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các hoạt động trên.

Trừ khi có sự cho phép rõ ràng khác, các trang web không thể liên kết vào bất kỳ trang nào vượt ra ngoài trang chủ của Trang Web hoặc chắp ghép Trang Web hoặc bất kỳ trang web hoặc tài liệu nào trong Điều khoản Sử dụng này, hoặc bất kể tổ chức nào cũng không thể liên kết bất kỳ khía cạnh nào của Trang Web trong một thư điện tử vì các mục đích thương mại khi chưa có văn bản cho phép rõ ràng của BookingLocal.

Bằng cách thực hiện việc đặt phòng trên Trang Web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không phải là đối tượng bị kiểm soát bởi bất kỳ chương trình trừng phạt quốc tế nào.

Nếu và khi áp dụng, bạn sẽ phải thỏa mãn các nghĩa vụ, thuế, khấu trừ hoặc các yêu cầu khác từ quốc gia bạn cư trú.

3. Giá, Phụ Phí và Cam kết Giá Tốt nhất

A. Giá và Cam kết Giá Tốt nhất cho Chỗ ở

Chúng tôi cố gắng để có giá cạnh tranh nhất và chúng tôi muốn bạn trả mức giá thấp nhất có thể cho kỳ nghỉ của bạn tại một Khách sạn. Nếu bạn tìm thấy việc đặt phòng Khách sạn của bạn, với cùng các điều kiện đặt phòng, với một mức giá thấp hơn trên Internet sau khi bạn đã thực hiện đặt phòng qua chúng tôi, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp sự chênh lệch giữa mức giá của chúng tôi và mức giá thấp hơn theo các điều khoản và điều kiện của Cam kết Giá Tốt nhất. Để một khiếu nại có hiệu lực theo cam kết này, thì khiếu nại đó phải đáp ứng và được đưa ra phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện có liên quan đến Đảm Bảo Giá Tốt nhất của chúng tôi.

Đôi khi các mức giá rẻ hơn có sẵn trên Trang Web đối với một kỳ nghỉ cụ thể tại một Khách sạn cho cùng một loại phòng, tuy nhiên, các mức giá này do các Khách sạn đưa ra có thể kèm theo các hạn chế và điều kiện đặc biệt, ví dụ như về việc hủy bỏ và hoàn trả. Xin vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin về loại phòng và mức giá đối với bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn. Cùng một loại phòng có thể có các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào các hạn chế và điều kiện như vậy (xem thêm phần 6 dưới đây). Để tránh nghi ngờ, Chính sách Đảm Bảo Giá Tốt Nhất không được áp dụng cho các Dịch vụ phụ trợ được cung cấp trên Trang Web.

B. Phụ Phí do các Khách sạn thu thêm

Xin lưu ý rằng tất cả các mức giá trên Trang Web chỉ dành cho việc đặt phòng Khách sạn của bạn trong những ngày lưu trú được yêu cầu và với số người được nêu, trừ khi có chỉ dẫn khác. Các mức giá đặt phòng Khách sạn được hiển thị theo phòng và theo đêm. Trừ khi có chỉ dẫn khác, BookingLocal thường sẽ hiển thị mức giá chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ (xem dưới đây để biết thêm chi tiết) trên Trang Web, và hiển thị các khoản thuế và phí dịch vụ bổ sung trong đường dẫn đặt phòng. Không phương hại tới những gì được nêu ra dưới đây, bạn sẽ thấy mức giá tổng cộng bao gồm tất cả các khoản trước khi xác nhận đặt phòng của bạn. Chế độ hiển thị có thể thay đổi, nhưng ít nhất các khoản tiền sẽ hiển thị trên trang đặt phòng cuối cùng (trước khi xuất hiện màn hình xác nhận cuối cùng). Xin vui lòng kiểm tra từng bước đặt phòng của bạn trên mẫu đặt phòng, bạn có thể ngừng đặt phòng tại bất kỳ thời điểm nào trước khi xuất hiện màn hình xác nhận cuối cùng (xin vui lòng xem dưới quy định về việc hủy sau khi đặt). Tất cả các khoản bao gồm trong giá được hiển thị trên Trang Web (dưới phần thông tin Khách sạn hoặc trước khi có xác nhận đặt phòng cuối cùng) và/hoặc trong email xác nhận/voucher. Bữa sáng thường không được bao gồm trong giá trừ khi có quy định khác rõ ràng. Phí nghỉ dưỡng tại khách sạn và các khoản phí bắt buộc khác (xem bên dưới) và một số loại thuế thành phố địa phương, khách du lịch hoặc thuế lưu trú (khi áp dụng) phải thu trực tiếp từ khách, thường không tính trong giá trừ khi được nêu rõ. Vui lòng kiểm tra lại mô tả hoặc chính sách của Khách sạn trên Trang Web. Bảo hiểm thuộc bất cứ loại nào cũng không bao giờ được bao gồm trong giá phòng. Các đặt phòng Khách sạn tiêu chuẩn là cho phòng đơn hoặc phòng đôi, giường phụ thường sẽ phải trả thêm phí. Khách sạn cũng có thể từ chối chấp nhận bổ sung thêm người nếu không được thông báo hợp lệ trước. Xin lưu ý rằng một số Khách sạn có thể tính phí cho bạn một khoản phí bổ sung nhưng bắt buộc gọi là "lệ phí khu nghỉ dưỡng" (hoặc tương tự) cho việc sử dụng một số dịch vụ của Khách sạn. Lệ phí khu nghỉ dưỡng này thường không được bao gồm trong giá, nhưng nó sẽ được đề cập đến trong phần mô tả Khách sạn trên Trang Web. Bạn cũng có thể bị Khách sạn trực tiếp thu các khoản phụ phí năng lượng, phí chuyển hành lý, phí giao báo, phí két sắt an toàn trong phòng, phí du lịch, hoặc phí dọn phòng. Thông lệ bổ sung thêm các khoản phụ phí Khách sạn là ngoài tầm kiểm soát của BookingLocal và diễn ra ở một số thị trường, bao gồm cả Mỹ. Hiển nhiên, các khoản phụ phí tùy chọn và các khoản chi tiêu cá nhân hầu như không bao giờ được bao gồm trong giá phòng, ví dụ, phí đậu xe, phí đồ uống, các cuộc gọi điện thoại, dịch vụ phòng, đồ ăn uống, các bữa dạ tiệc, tiền thuê phim, internet, v.v... Trong thời gian một số mùa cao điểm, một số Khách sạn sẽ thêm vào một buổi tiệc tối bắt buộc (ví dụ như trong dịp Năm Mới, Giáng sinh, Tết cổ truyền, ...). Bữa tiệc tối này không được bao gồm trong giá phòng, nhưng sẽ được hiển thị trên mẫu đặt phòng. Vui lòng kiểm tra "Thông tin Khách sạn", "Điều kiện Đặt phòng", "Chính sách Hủy phòng" hoặc các nội dung diễn đạt tương tự trên Trang Web. Khi nghi ngờ điều gì đó có được bao gồm trong giá phòng hay không, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đối với một số Khách sạn, phí vận chuyển bắt buộc của khách sạn sẽ được tính ngoài giá phòng theo yêu cầu của Khách sạn hoặc theo tùy chọn của bạn nếu có. Phí này phổ biến đối với điểm du lịch là đảo (như Maldives) nơi bạn cần dịch vụ vận chuyển của Khách sạn để đến được Khách sạn. Vui lòng lưu ý BookingLocal không sắp xếp bất kỳ việc di chuyển đến Chỗ ở nào, dịch vụ này được sắp xếp và cung cấp bởi hoặc đại diện cho Chỗ ở, bên sẽ chịu trách nhiệm về các dịch vụ di chuyển, không phải BookingLocal. BookingLocal không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về chất lượng, tính an toàn, tần số hoặc mức độ dịch vụ của các dịch vụ vận chuyển đó. Theo quy định pháp luật của một số quốc gia, các Khách sạn cũng buộc phải trực tiếp thu của khách một khoản thuế lưu trú của địa phương. Đôi khi các chính phủ cũng ban hành các sắc thuế bổ sung và có thể yêu cầu các Khách sạn trực tiếp thu các khoản thuế đó. Các khoản phí này, nếu có, sẽ do bạn trả trực tiếp cho Khách sạn ngay lúc thanh toán rời Khách sạn. Xin vui lòng kiểm tra với Khách sạn hoặc Dịch vụ Khách hàng để biết các khoản phụ phí nào được (không được) bao gồm trong giá phòng.

C. Phụ phí đối với Dịch vụ phụ trợ

Vui lòng lưu ý rằng tất cả giá trên Trang Web đối với Dịch vụ phụ trợ được quy định bởi các Đối tác của chúng tôi, nếu không có thông báo nêu rõ khác. Vui lòng tham khảo các điều kiện và điều khoản của bên Đối tác cho các loại phụ phí cho thể áp dụng vào dịch vụ (ví dụ, thuế sân bay).

C. Quy đổi tiền tệ

Giá có thể quy đổi sang các đơn vị tiền tệ khác để thuận tiện cho bạn. Giá Chỗ ở và Dịch vụ phụ trợ được cung cấp bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ hiển thị trên Trang Web được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ được hiển thị theo mức giá được quyết định bởi BookingLocal, có thể bao gồm một tỷ giá và/hoặc phí xử lý cho các đơn vị tiền tệ nhất định. Đơn vị tiền tệ và số tiền mà bạn thấy trên trang đặt phòng cuối cùng là số tiền mà các công ty BookingLocal sẽ tính vào thẻ tín dụng của bạn. Bạn có thể được cho tùy chọn thanh toán bằng loại tiền tệ của thẻ tín dụng của bạn trong trường hợp loại tiền tệ đó khác với loại tiền tệ được chọn trước đó. Đối với trường hợp Thanh toán ngay, bạn sẽ nhìn thấy số tiền quy đổi để tính vào thẻ tín dụng của bạn. Đối với trường hợp "Đặt phòng trước Thanh toán sau" (xem mục 5), bạn sẽ nhìn thấy số tiền quy đổi ước tính, số tiền này sẽ được tính theo tỷ giá quy đổi vào ngày bạn thanh toán trong tương lai, điều đó có nghĩa là nó có thể khác với số tiền ước tính. Ngân hàng của bạn có thể tính phí bổ sung đối với giao dịch, mà các công ty BookingLocal không kiểm soát điều này. Xin lưu ý tỷ giá hối đoái dao động hàng ngày. Đối với khách hàng sử dụng Alipay hoặc UnionPay để thanh toán, xin vui lòng lưu ý rằng tất cả các loại phí sẽ hiển thị bằng đồng Nhân Dân Tệ (CNY/RMB) (số tiền như hiển thị) và số tiền bằng đồng Đô La Mỹ được đặt trong dấu ngoặc đơn có tính chất tham khảo. Một số thẻ tín dụng nhất định không được chấp nhận thanh toán cho một vài tiền tệ nhất định, trong trường hợp có thể chọn loại tiền tệ thanh toán thay thế (thông thường phụ thuộc vào quốc gia của ngân hàng cấp thẻ) sẽ được đề nghị ở một ô mới. Xin vui lòng xem kỹ thông tin ở các ô trong mẫu đặt phòng trước khi nhấp nút xác nhận.

Tóm tắt về các khoản thu Thuế và Lệ phí

Liên quan tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch Khách sạn của bạn, việc thu phí từ thẻ tín dụng của bạn có thể bao gồm cả một khoản thu thuế và lệ phí ("Thuế và Lệ phí") trừ khi có chỉ dẫn khác. Liên quan đến các Khách sạn, khoản phí này bao gồm một số tiền ước tính để thu hồi số tiền mà các công ty BookingLocal trả cho Khách sạn liên quan tới việc đặt phòng của bạn cho các khoản thuế mà Khách sạn phải nộp bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thuế doanh thu và sử dụng, thuế lưu trú, thuế phòng, thuế tiêu thụ gián tiếp, thuế giá trị gia tăng và/hoặc các loại thuế tương tự khác. Tại một số nơi, khoản tiền thuế cũng có thể bao gồm cả phí dịch vụ của chính phủ hoặc các khoản phí khác không được thanh toán trực tiếp cho cơ quan thuế nhưng theo quy định của pháp luật phải được Khách sạn thu. Số tiền thuế thanh toán cho Khách sạn liên quan tới việc đặt phòng của bạn có thể thay đổi so với số tiền mà các công ty BookingLocal ước tính và gộp trong khoản phí tính cho bạn. Số tiền còn lại từ khoản phí thanh toán Thuế và Lệ phí, nếu có, là một khoản phí mà Các công ty BookingLocal giữ lại làm một phần thù lao cho các dịch vụ của chúng tôi và để trang trải các chi phí đặt phòng của bạn, bao gồm cả, ví dụ như, chi phí dịch vụ khách hàng. Nếu số dư là âm, các cô

Fanpage Facebook

Google Plus

Đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ công ty chúng tôi. Mọi thông tin của quý khách sẽ được bảo mật

Đã đăng ký
Icon Facebook
Quét mã QR zalo
Quét mã QR viber
Quét mã QR line
Chat với du thuyền Sài Gòn